NU KAN SKOLER I HELE DANMARK BOOKE ET LIFE FORLØB

Hvordan kan enzymer fra naturen erstatte kemikalier i industrien? Og hvordan kan mikroorganismer og katalyse bidrage til at brødføde en voksende verdensbefolkning? Det undersøger forskere i avancerede laboratorier rundt om i verden – og det samme kan elever i hele Danmark nu komme til.

Fra oktober bliver det muligt for grundskoler i hele landet at arbejde undersøgende med undervisningsforløb, som hidtil har været forbeholdt skoler på Sjælland og i Midtjylland. Booking af undervisningsforløb åbner i dag.

”I LIFE ønsker vi, at flere børn og unge opdager, hvor fascinerende naturvidenskaben er, så flere får lyst til at fordybe sig i naturfagene. Derfor tilbyder vi undersøgelsesbaserede undervisningsforløb, hvor elever kan udforske naturvidenskaben ved at arbejde undersøgende med virkelige samfundsudfordringer på samme måde, som virksomheders forsknings- og udviklingsafdelinger gør det. Vi er meget glade for, at vores LIFE Forløb nu kan anvendes på skoler i hele Danmark,” fortæller Christine Antorini, direktør i LIFE.

FRA VERDENSMÅL TIL FÆLLES MÅL

I LIFE tilbyder vi gratis undervisningsforløb – kaldet LIFE Forløb – hvor eleverne arbejder undersøgende med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s verdensmål. Det kan fx være at stoppe sult på en bæredygtig måde. Forløbene er case-baserede og udviklet i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer. Samtidig understøtter de den almindelige undervisning og lever de op til de politisk bestemte rammer, fx Fælles Mål i grundskolen.

”Den undersøgende tilgang til naturfag kan være svær at komme i gang med, så det er luksus for mig som lærer at arbejde med LIFE Forløb. Det taler ind i den videnskabelige metode og er nemt at gå til. Man får materialer leveret til døren, og der er lærervejledninger, hvor man bliver vejledt godt. Det letter opgaven med forberedelse, så man kan fokusere på kerneopgaven med at undervise,” siger Maria Damlund, der er naturfagslærer på Hornbæk Skole, hvor hun netop har arbejdet med undervisningsforløbet WeGrow.

I dag kan skoler booke de tre LIFE Forløb EnzymjagtenTurbovækst og WeGrow. Vi forventer at lancere yderligere fire forløb i 2021 – til både grundskolen og gymnasiet. Ambitionen er at have udviklet i alt 30 LIFE Forløb til daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser inden 2030.


EN EKSTRAORDINÆR MULIGHED – FOR HELE DANMARK

Alle LIFE Forløb består af både den digitale undervisningsplatform MY:LIFE og et LIFE Kit, der er materialekasser med fysiske undervisningsmaterialer. Det kan fx være særlige bakterier, VR-briller, enzymer eller plantesensorer, der skal bruges til det eksperimentelle arbejde i forløbet.

”Med undervisningsforløbene fra LIFE giver vi elever og lærere mulighed for at udforske naturvidenskaben på nye eksperimentelle måder og med materialer og udstyr, som skolerne typisk ikke selv har til rådighed. Vi håber, det kan bidrage til at gøre flere børn og unge i hele Danmark nysgerrige på naturfag og teknologi,” lyder det fra Christine Antorini.

Vi planlægger at etablere fem regionale laboratoriefaciliteter inden 2023, hvor elever kan arbejde videre på et LIFE Forløb. Det ene bliver et højteknologisk læringscenter i Lyngby, nord for København. Læringscentret LIFE Campus forventes af åbne for skoleklasser i efteråret 2021.

Derudover er LIFE ved at udvikle fem laboratorielastbiler, som kan besøge skoler i hele Danmark. Det første LIFE Mobil Lab begynder at besøge skoler på Sjælland i 2021. Alt fra stilles gratis til rådighed for skolerne.

RELATEREDE ARTIKLER

11. oktober 2021
11. oktober 2021
5. oktober 2021